выход
Рубрика Палеолит

Рубило, палеолит Польши, поселение Грибова Гора
Kolekcja z około tysiąca stanowisk, pozyskiwane od 2. połowy XIX wieku, pochodzą z obszaru całej Polski, z także obecnej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Francji. Szczególnie bogate są materiały z okresu środkowego paleolitu (100.000 – 40.000 lat temu) z południowej Polski (Piekary pod Krakowem, jaskinie Ciemna i Okiennik) oraz z okresu schyłkowego paleolitu (ok. 10.000 – 8.000 lat p.n.e.) z Niżu Polskiego (Płudy, Świdry, Rydno). Wśród zespołów zabytkowych wyróżnia się datowany na 4.500 lat p.n.e. grób mezolitycznego łowcy odkryty w Janisławicach, bogato wyposażony w przedmioty z krzemienia, kości i zębów zwierzęcych.


Нет комментариев


Автор:
Сообщение:
Ажурная сюльгама, культура рязано-окских могильников


Рубило, нижний палеолит, Великобритания, Дорсет


3.232.133.141